Neurobobilizacja

Miejsce neuromobilizacji w rehabilitacji

  • Techniki neuromobilazcji są zaliczane do metod rehabilitacyjnych,
  • Metoda terapeutyczna, która zajmuje się dysfunkcją neuronów spowodowaną oddziaływaniem nadmiernego ciśnienia tkankowego,
  • Dzięki specjalnym techniką naciągającym tkankę nerwową poszukujemy miejsc ucisku w układzie centralnym i obwodowym,
  • Poprzez rozciągnięcie nerwu uzyskujemy zwiększenie elastyczności i poprawę ruchomości,
  • Powodujemy swoiste pompowanie płynów z podrażnionej okolicy,
  • Prowadzi to do zmniejszenia lokalnego ciśnienia ,uwolnieniem neuronu od ucisku.

cena 200 zł